Algemene voorwaarden

ALGEMENE VORWAARDEN
JÄGER ALPINLODGES

 

1. Inleidende opmerkingen

Jäger (zie punt 18) beheert vakantiewoningen voor de verhuur. Met betrekking tot de appartementen die eigendom van derden zijn, is Jäger uitdrukkelijk gemachtigd deze huurovereenkomst in eigen naam, maar in het belang van de eigenaar, te sluiten (machtigingsclausule), waarbij de nevendiensten rechtstreeks door Jäger worden verricht; hierna worden zowel Jäger als de derde partij "verhuurder" genoemd.

2. Contractuele partners

2.1  In geval van twijfel is de contractuele partner van de eigenaar de besteller, zelfs als hij/zij heeft geboekt of ook voor andere met name genoemde partijen heeft geboekt.
2.2 De bewoners van de accommodatie zijn gasten volgens deze overeenkomst.

3. Voorwaarden van de overeenkomst/deposito

3.1 De huurovereenkomst komt tot stand met de acceptatie (3.3) van de schriftelijke, mondelinge of elektronische boeking door de verhuurder.
3.2 Betalingsmogelijkheden zijn onder meer kosteloze overschrijving en creditcards (Visa, Master Card).
3.3 Na aanbetaling van 30% van de totale huursom ontvangt de gast een reserveringsbevestiging. De afgifte van de reserveringsbevestiging geldt als aanvaarding van de overeenkomst.
Nadat de aanbetalingen zijn gedaan of nadat het saldo van de totale huurprijs is afgeschreven, wat over het algemeen 14 dagen voor aankomst is, zal een definitieve reserveringsbevestiging naar de gast worden gestuurd met de reserveringscode voor de check-in.
3.4 De gast bevestigt dat alle correspondentie moet worden verzonden naar het door de gast opgegeven e-mailadres.

4. Check-in/check-out tijden

4.1 Check-in tijd is vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst.
4.2 In geval van niet verschijnen van de gast zonder kennisgeving aan de verhuurder, is het totaalbedrag van de dienstverlening volgens punt 5 in ieder geval verschuldigd.
4.3 De gehuurde ruimte en de ondergrondse parkeergarage dienen op de dag van vertrek om 10.00 uur door de gast te worden verlaten. Een eindinspectie zal worden uitgevoerd door de verhuurder.
4.4 Zie www.alpinlodges.com voor check-in/check-out details, extra diensten enz.


5. Annulering

5.1 Deze huurovereenkomst kan geannuleerd worden door een eenzijdige opzegging door beide partijen 30 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum zonder dat er annuleringskosten in rekening worden gebracht. De schriftelijke annulering moet ten minste 30 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum door de eigenaar ontvangen zijn. De gast zal de aanbetaling minus de administratiekosten terugbetaald krijgen.
5.2 Deze huurovereenkomst kan geannuleerd worden door een eenzijdig bericht van de gast uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen datum van aankomst, echter een annuleringsvergoeding van 30% van het totale bedrag zal in rekening worden gebracht of de reeds betaalde borg zal worden verbeurd. De annulering moet ten minste 14 dagen voor de overeengekomen aankomstdatum door de eigenaar zijn ontvangen.
5.3 Bij annulering binnen de laatste 14 dagen voor de aankomstdatum door de gast, is echter het totale bedrag verschuldigd.
5.4 Indien de verhuurder niet in staat is om de overeenkomst na te komen, zal de gast vervangende accommodatie ter beschikking worden gesteld in wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst op grond van artikel 6.
5.5 Zelfs indien de gast geen gebruik maakt van de gehuurde accommodatie, is de gast verplicht de overeengekomen huurprijs aan de eigenaar te betalen.

6. Wijzigingen

6.1 Owner reserves the right to substitute accommodation at any time.
6.2 Such changes are only permitted provided that
(i) the substitute accommodation is of same size and standard or respectively larger or of better standard than the original accommodation;
(ii) Guest has to pay the originally agreed upon rent.

7. GUEST’S RIGHTS

7.1 By entering a Tenancy Agreement, the Guest acquires the right to make normal use of the rent-ed premises and the facilities in the apartment complex which are usually accessible to Guests without special conditions, provided that the House Rules and Policies are followed.
7.2 Guest shall have the right to occupy the premises from 4 p.m. on the day of arrival.

8. GUEST’S OBLIGATIONS

8. Credit cards and advance payment via wire transfers are the only form of payment accepted by Owner. Other forms of payment (vouchers, cash, etc) will not be accepted. Owner reserves the right to debit Guest’s credit card for the amount due.
8.2 It is Guest’s responsibility to inspect the interior and the inventory at the time of arrival in the va-cation rental. It is Guest’s responsibility to report any problems or damages immediately after arri-val. Any damages found after Guest’s departure shall be deemed caused by Guest.
8.3 Any damages caused by Guest are governed by tort law. Guest shall be liable for any damage or harm of Owner or third parties caused by Guest or any of Guest’s companions or any other person, for whom Guest is responsible, even if the injured party has the right to claim damages directly against Owner.
8.4 The announced tenants are the only people allowed to reside in the rented premises.

9. OWNER’S RIGHTS

9.1 If Guest refuses to pay the rent, or if payment is late, Owner reserves the right to secure the claim by retaining goods brought to the accommodation (§ 970 c ABGB [Austrian Civil Code] – Right of Retention) and to refuse Guest access to the premises.
9.2 To secure the claim, Owner has a lien concerning the goods brought to the accommodation by Guest.

10. OWNER’S OBLIGATIONS

10.1 Owner shall provide the agreed services to the standard expected.
10.2 Special services not included in the rent will be billed separately, provided that Owner is willing to provide the services, such as e.g. daily cleaning, additional beds, pets, transportation etc.
10.3 The stated prices include the applicabel VAT in Austria. Incidentally, reference is made to the website relating to the respective Resort.

11. OWNER’S LIABILITY FOR DAMAGES

11.1 Owner shall be liable for damages suffered by Guest if the damage occurred during business, and only if there is evidence of gross negligence on the part of Owner or Owner’s employees.
11.2 Owner operates business without constantly present employees, so that items according to the Law can not be taken or respectively can not be carried to a specific place assigned. Guest is obliged not to bring any valuables (jewelleries, money and bonds etc.) to the apartment premises. Furthermore, Guest is obliged to act with caution, to use the safe and to lock all rooms in order to prevent damages. Safe shall not be used for stor-age of valuables (jewelleries, money and bonds etc.), as safe does not comply with the necessary security level. Usage of safe is at Guest’s own risk. All further storage of valuables (jewelleries, money and bonds etc.) is denied by Owner.

12. PETS

12.1 Generally, dogs are allowed at the apartment complex under concideration of the ordinary reg-istration at the time of booking. An additional fee for accommodation will be charged.
12.2 Guest is liable for any damage caused by pets brought to the premises.

13. EXTENSION OF STAY

13.1 Any extension of stay requires Owner’s prior consent.

14. TERMINATION OF STAY

14.1 De looptijd van de huurovereenkomst eindigt op de vervaldatum. Indien de gast eerder vertrekt dan de geplande uitcheck datum, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de volledige huursom te vorderen of in te houden.
De verhuurder zal echter alles in het werk stellen om het eigendom opnieuw te verhuren. Bepaling 5 is van overeenkomstige toepassing.
14.2 Het overlijden van een gast beëindigt het contract met de verhuurder.
14.3 Indien de gast in strijd met het contract zijn appartement niet voor 10.00 uur ontruimt, heeft de verhuurder het recht de huurprijs in rekening te brengen totdat de ontruiming daadwerkelijk plaatsvindt. Bovendien is de gast aansprakelijk voor de kosten die gemaakt worden voor het verschaffen van vervangende accommodatie aan gasten die anders niet kunnen inchecken en de gederfde winst als gevolg van de niet-verhuurbaarheid.
14.4 De verhuurder heeft het recht de logiesovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, de volledige overeengekomen vergoeding te eisen of in te houden en de gast uit het huis te zetten indien hij of zij
(i) het pand verwaarloost of misbruikt of medebewoners stoort door roekeloos, aanstootgevend of grof onbehoorlijk gedrag of een overtreding begaat tegen eigendom, zedelijkheid of persoonlijke veiligheid jegens verhuurder en zijn/haar werknemers of jegens een persoon die in het appartementencomplex verblijft;
(ii) getroffen wordt door een ziekte die besmettelijk is of de duur van het verblijf overschrijdt, of indien de gast hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging;
(iii) nalaat de factuur binnen een door de verhuurder gestelde redelijke termijn te betalen.
14.5 De overeenkomst wordt geheel of gedeeltelijk ontbonden indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is ten gevolge van overmacht.

15. Plaats van uitvoering en rechtsmacht

15.1 Plaats van nakoming is de locatie van het appartementencomplex.
15.2 De partijen komen overeen dat ingevolge § 104 JN, Art. 23 EUGVVO en Art. 17 LGVU, geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst uitsluitend zullen worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank van 6800 Feldkirch, Oostenrijk.
 

16. Informatiesysteem

16.1 Alle informatie over procedures, veiligheidsvoorzieningen, contactpersonen en contactgegevens is te vinden in de brochure Resortgids die in elk appartement ligt of via het infotainmentsysteem in het appartement (indien aanwezig).
16.2 Informatiesystemen leiden de gasten door alle ruimtes van het appartementencomplex.

17. Bewaking/beveiling

De gast aanvaardt het feit dat de hoofdingang en de binnenruimtes van de lobby met een videocamera worden bewaakt.
 

18. Jäger Bau GmbH, handelsreg. Nr. 61179 w, arrondissementsrechtbank Feldkirch, BTW nr. ATU 36701805, Batloggstrasse 95, A-6780 Schruns; Jäger Immobilien GmbH, handelsreg. nr. 316403 z, arrondissementsrechtbank Feldkirch, BTW nr. ATU 64437229, Batloggstrasse 95, A-6780 Schruns; www.alpinlodges.com en www.jaegerbau.com